AKTUALNOŚCI

Uzyskano ostateczne pozwolenie na budowę

Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał w grudniu 2017 r. pozwolenie na budowę rozdzielni elektrycznej 400 kV w stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Jasiniec wraz z infrastrukturą techniczną. Wydane pozowolenie na budowę posiada klauzulę ostateczności. Na tej podstawie Wykonawca mógł natychmiast przystąpić do prowadzenia prac. W pierwszej kolejności wznowiono prace przy budynku technologicznym.


Życzymy Państwu spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku

Skrzynka kontaktowa

Przypominamy, że cały czas istnieje możliwość zadawania pytań Wykonawcy. Wszelkie pytania prosimy kierować za pośrednictwem elektronicznej skrzynki kontaktowej biuroprasowe@stacjajasiniec.pl,za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie pod numer 608 818 942. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

Wykonawca wystąpił z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wydanie pozwolenia na budowę stacji. Po uzyskaniu decyzji możliwe będzie przystąpienie do prac budowlanych objętych zakresem tego pozwolenia. Decyzja lokalizacyjna dla inwestycji została wydana

8 września br. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych dla stacji elektroenergetycznej Jasiniec. Decyzja określa m.in. warunki techniczne realizacji inwestycji, na jej podstawie możliwe będzie wydanie pozwolenia na budowę.