AKTUALNOŚCI

Linie przesyłowe łączące stację z KSE

Bydgoska stacja elektroenergetyczna Jasiniec kończy przebieg kilku linii przesyłowych - w tym nowo budowanej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec - Pątnów. Jej wykonawca wybudował już 252 fundamenty, na których zmontowanych zostało 249 z 255 słupów (czyli 98% docelowej liczby konstrukcji). Wszystkie zostały pokryte powłokami antykorozyjnymi. Przewody robocze zawieszono już na 241 słupach, na kolejnych 6 prace trwają. Przewody odgromowe zawieszono na 227 konstrukcjach, na kolejnych 10 prace trwają. W tym samym czasie trwają prace związane z budową linii 400 kV Jasiniec - Grudziądz Węgrowo (http://www.liniajasiniecgrudziadz.pl).

Skrzynka kontaktowa

Przypominamy, że cały czas istnieje możliwość zadawania pytań Wykonawcy.

Wszelkie pytania prosimy kierować za pośrednictwem elektronicznej skrzynki kontaktowej biuroprasowe@stacjajasiniec.pl, za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie pod numer 604 204 205.

PSE z międzynarodowym certyfikatem ciągłości działania

Niezależni eksperci w maju i czerwcu prowadzili obserwacje i wywiady z pracownikami PSE w czterech miastach oraz analizowali dokumenty i procedury obowiązujące w spółce. Na tej podstawie audytorzy potwierdzili, że system zarządzania ciągłością działania w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych zapewnia utrzymanie przesyłu energii elektrycznej przy zachowaniu bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Otrzymany przez PSE certyfikat jest ważny do 2021 roku. Po tym czasie konieczne będzie przeprowadzenie kolejnej weryfikacji, potwierdzającej gotowość Operatora Systemu Przesyłowego do zachowania ciągłości działania.

Więcej na ten temat przeczytają Państwo tutaj.

Rekordowe zapotrzebowanie na moc

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA poinformowały, że 26 czerwca wystąpiło rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w okresie letnim. Zarejestrowane o godzinie 13:15 zapotrzebowanie na moc wynosiło 24 144 MW. Pomimo tak wysokiego zapotrzebowania, nie wystąpiły zakłócenia w pracy KSE.

Dotychczasowa najwyższa wartość zapotrzebowania na moc dla okresu letniego wystąpła 12 czerwca 2019 r. i wyniosła 24 096 MW.

Trwają prace na liniach łączących stację z KSE

Bydgoska stacja Jasiniec kończy przebieg kilku linii przesyłowych - w tym nowo budowanej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec - Pątnów. Jej wykonawca wybudował już ponad 97% (248 z 255) gotowych fundamentów, na których zmontowanych zostało dotychczas 240 (94%) słupów. Przewody robocze zawieszono już na 200 słupach, na kolejnych 24 prace trwają. Przewody odgromowe zawieszono na 173 konstrukcjach. W tym samym czasie powstaje linia 400 kV Jasiniec - Grudziądz Węgrowo (http://www.liniajasiniecgrudziadz.pl).