AKTUALNOŚCI

MPZP "Fordon: Akademicka - Fordońska - Jasiniecka" uchwalony

Rada Miasta Bydgoszczy podjęła w dniu 27 lutego uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordon: Akademicka - Fordońska - Jasiniecka" w Bydgoszczy.

Dokument był wyłożony do publicznego wglądu od 7 grudnia 2018 r. do 14 stycznia 2019 r. Dyskusja publiczna odbyła się 11 grudnia o godz. 16:00 w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy. Do 30 stycznia można było składać uwagi.

"Fordon: Akademicka - Fordońska - Jasiniecka" - upłynął termin składania uwag do miejscowego planu

Do 30 stycznia można było składać uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordon: Akademicka - Fordońska - Jasiniecka" w Bydgoszczy. Dokument był wyłożony do publicznego wglądu od 7 grudnia 2018 r. do 14 stycznia 2019 r. Dyskusja publiczna odbyła się 11 grudnia o godz. 16:00 w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy.

Skrzynka kontaktowa

Przypominamy, że cały czas istnieje możliwość zadawania pytań Wykonawcy.

Wszelkie pytania prosimy kierować za pośrednictwem elektronicznej skrzynki kontaktowej biuroprasowe@stacjajasiniec.pl, za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie pod numer 604 204 205.

MPZP "Fordon: Akademicka - Fordońska - Jasiniecka"

11 grudnia o godz. 16:00 w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Fordon: Akademicka - Fordońska - Jasiniecka" obejmującego teren stacji elektroenergetycznej Jasiniec. Do 30 stycznia do MPZP można składać uwagi.

Zachęcamy do kontaktu

Przypominamy, że cały czas istnieje możliwość zadawania pytań Wykonawcy. Prosimy kierować je do nas za pośrednictwem elektronicznej skrzynki kontaktowej biuroprasowe@stacjajasiniec.pl, poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie - pod numer 604 204 205.