AKTUALNOŚCI

Życzymy Państwu spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku

Skrzynka kontaktowa

Przypominamy, że cały czas istnieje możliwość zadawania pytań Wykonawcy. Wszelkie pytania prosimy kierować za pośrednictwem elektronicznej skrzynki kontaktowej biuroprasowe@stacjajasiniec.pl,za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie pod numer 608 818 942. Złożono wniosek o wydanie pozwolenia na budowę

Wykonawca wystąpił z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wydanie pozwolenia na budowę stacji. Po uzyskaniu decyzji możliwe będzie przystąpienie do prac budowlanych objętych zakresem tego pozwolenia. Decyzja lokalizacyjna dla inwestycji została wydana

8 września br. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowych dla stacji elektroenergetycznej Jasiniec. Decyzja określa m.in. warunki techniczne realizacji inwestycji, na jej podstawie możliwe będzie wydanie pozwolenia na budowę. Przebudowa linii 110 kV na przedpolu stacji Jasiniec

Aktualnie wykonawca prowadzi prace związane z przebudową linii 110 kV na przedpolu stacji Jasiniec. Poniżej prezentujemy zdjęcia dokumentujące przebieg prac.