Budowa rozdzielni 400 kV w stacji 220/110 kV
Jasiniec

 

Cel inwestycji

Celem realizowanej inwestycji jest wzmocnienie sieci przesyłowej najwyższych napięć w centralnej i północnej części Polski. Zadanie to jest elementem prowadzonego w całym kraju przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogromnego projektu rozwoju i modernizacji sieci przesyłowej mającego na celu dostosowanie sieci do warunków stale rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną. Realizacja przedmiotowej inwestycji, a także innych, prowadzonych równolegle przez innych Wykonawców na rzecz PSE S.A., wzmocni bezpieczeństwo i niezawodność pracy sieci najwyższych napięć w regionie, co w praktyce oznacza stabilne zasilanie w energię elektryczną milionów odbiorców w całym kraju.INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna ELTEL Networks S.A.