Budowa rozdzielni 400 kV w stacji 220/110 kV
Jasiniec

 

Kto jest kim w inwestycji

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. - Inwestor - zleca inwestycję

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Forma prawna oraz zakres jej odpowiedzialności – jako OSP – określony jest w ustawie Prawo energetyczne.

PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej siecią przesyłową (400 kV i 220 kV oraz częstotliwości 50 Hz) do wszystkich regionów kraju. Są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego oraz rozwojem sieci przesyłowej oraz połączeń transgranicznych z sąsiednimi systemami. PSE są właścicielem ponad 14 000 kilometrów linii oraz ponad 100 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

 

www.pse.pl

 
Eltel Networks Energetyka S.A. - Wykonawca - realizuje inwestycję

Spółka jest doświadczonym i cenionym dostawcą kompletnych i nowoczesnych rozwiązań z zakresu energetyki i telekomunikacji dla energetyki. Oferuje pełen zakres usług w budownictwie elektroenergetycznym, w tym: przygotowanie inwestycji, projektowanie, realizację projektów sieciowych, stacyjnych i telekomunikacyjnych, eksploatację urządzeń telekomunikacyjnych, sprzedaż materiałów i urządzeń elektroenergetycznych oraz specjalistyczne szkolenia w zakresie bezpiecznych metod pracy przy budowie i eksploatacji linii WN i NN w unikalnym na skalę krajową Centrum Szkoleniowym. Od 2003 roku spółka działa w ramach Grupy Eltel Networks – "The InfraNet CompanyTM" – międzynarodowego dostawcy usług dla infrastruktur sieciowych, koncentrującego się głównie na sieciach elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych w Europie Centralnej i Północnej. Eltel Networks Energetyka S.A. posiada certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem wg norm ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001. W 2011 roku dołączono System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oparty na normie PN-ISO/IEC 27001. 

www.eltelnetworks.pl
 INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna ELTEL Networks S.A.