Budowa rozdzielni 400 kV w stacji 220/110 kV
Jasiniec

 

Zakres prac

Na terenie stacji wybudowana zostanie 8-polowa rozdzielnia 400 kV GIS (izolowana gazem) w układzie 2W. Pozwoli to wprowadzić na teren stacji dwutorową linię napowietrzną 400 kV Pątnów – Jasiniec, jeden tor dwutorowej linii napowietrznej 400 kV Jasiniec – Grudziądz, a także zainstalować jeden autotransformator AT 400/110/15 kV o mocy 330 MVA.


Na terenie stacji pojawią się również budynek agregatu prądotwórczego, budynek potrzeb własnych i budynek pompowni ppoż. ze zbiornikami wody. Zakres zadania wymagać będzie także przebudowy jednego pola 110 kV dla potrzeb przyłączenia autotransformatora 400/110 kV, przebudowy obiektów kolizyjnych (linii 110 kV i 15 kV) oraz częściowego demontażu rozdzielni 220 kV.


Realizacja inwestycji rozpoczęła się w styczniu 2016 r. i potrwa do grudnia 2019 r.INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna ELTEL Networks S.A.