Budowa rozdzielni 400 kV w stacji 220/110 kV
Jasiniec

 

Krajowy System Elektroenergetyczny

Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) to zbiór wszystkich urządzeń służących do wytwarzania, rozdziału i przesyłu energii elektrycznej. Właścicielem i operatorem sieci przesyłowej najwyższych napięć są Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA - spółka Skarbu Państwa odpowiedzialna za utrzymanie, modernizację i rozbudowę sieci.


W skład KSE wchodzą:

Elektrownie

W Polsce są to głównie elektrownie cieplne opalane węglem brunatnym lub kamiennym.
.

Stacje

Stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć, stacje rozdzielcze wysokiego napięcia oraz liczne stacje transformatorowe, zamieniające średnie napięcie na powszechnie stosowane w instalacjach odbiorczych (230/400 V).

Linie najwyższych napięć

Im sieć ta jest bardziej rozbudowana, a linie nowoczesne, tym większa pewność niezawodnych dostaw energii do każdego odbiorcy.
.

PSE realizuje zadania operatora systemu przesyłowego w oparciu o posiadaną sieć przesyłową najwyższych napięć, którą tworzy 258 linii o łącznej długości 14 195 km, w tym:

  • 1 linia o napięciu 750 kV o długości 114 km;
  • 93 linie o napięciu 400 kV o łącznej długości 6 326 km;
  • 164 linii o napięciu 220 kV o łącznej długości 7 755 km;
  • podmorskie połączenie 450 kV DC Polska – Szwecja o całkowitej długości 254 km;
    oraz
  • 106 stacji najwyższych napięć (NN). INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna ELTEL Networks S.A.