Budowa rozdzielni 400 kV w stacji 220/110 kV
Jasiniec

 

Lokalizacja

Stacja elektroenergetyczna 220/110 kV Jasiniec położona jest w Bydgoszczy przy ul. Jasinieckiej 3, na terenie będącym w eksploatacji Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA Oddział w Bydgoszczy. Powierzchnia stacji obejmuje 23 ha.

 

 INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna ELTEL Networks S.A.