Budowa rozdzielni 400 kV w stacji 220/110 kV
Jasiniec

 

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Dlaczego inwestycja jest realizowana?

Realizacja inwestycji jest niezbędna w celu poprawy warunków zasilania centralnej i północnej części kraju. Dzięki jej realizacji dostawy energii elektrycznej do milionów odbiorców, w tym szpitali, szkół, urzędów i zakładów pracy będą stabilniejsze.


Jak Bydgoszcz skorzysta na inwestycji?

Przede wszystkim poprawią się warunki zasilania miasta i regionu, a bezpieczeniejsze i stabilniejsze zaopatrzenie w energię elektrycznąkorzystnie wpływają na atrakcyjność inwestycyjną. Dodatkowo - po zakończeniu projektu - miasto uzyska korzyści z tytułu podatku od inwestycji.


Czy stacja będzie bezpieczna dla otoczenia?

Tak, stacja została zaprojektowana zgodnie ze wszystkimi przepisami określającymi dopuszczalny poziom oddziaływania na otoczenie. Mimo rozbudowy, oddziaływanie stacji nie zmieni się. W jej sąsiedztwie nie zwiększy się ani poziom oddziaływania pola elektromagnetycznego, ani poziom hałasu. Aby to potwierdzić, po zakończeniu prac budowlanych, a przed oddaniem stacji do eksploatacji, przeprowadzone zostaną pomiary kontrolne, które zweryfikują zgodność zrealizowanego projektu z obowiązującymi przepisami. Dopiero po nich będzie możliwe użytkowanie stacji.


Czy realizacja inwestycji będzie uciążliwa dla otoczenia?

Podobnie jak w przypadku każdej tego typu inwestycji,jej realizacja wiąże się z pewnymi niedogodnościami. W tym przypadku mówimy o okresowym zwiększeniem poziomu hałasu oraz zwiększeniem natężenia ruchu na drogach dojazdowych do obiektu. Warto jednak podkreślić, że całość prac prowadzona będzie na terenie stacji, zatem odczuwalność ich dla otoczenia będzie minimalna.


Jak długo potrwa inwestycja?

Inwestycja zostanie zakończona w grudniu 2019 roku.


Czy podczas budowy wystąpią przerwy w dostawach prądu?

Nie. Wszystkim odbiorcom energii elektrycznej zostaną zapewnione dostawy z innych źródeł. Realizacja inwestycji będzie zatem w praktyce niezauważalna i nieodczuwalna dla mieszkańców Bydgoszczy.


Jak można skontaktować się z Wykonawcą prac?

W przypadku pytań lub zastrzeżeń, zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego.INWESTOR WYKONAWCA
Polskie Sieci Elektromagnetyczne Spółka Akcyjna ELTEL Networks S.A.